Gjør endringer

Ytre Strøk - Tradisjonsmusikk fra Fosen (2000)

Album av Torill Aasegg

Spor

1 Sommarnatt 02:29
2 Polsdans fra Storfosna 02:52
3 Positiv-vals fra Storfosna 02:14
4 Reinlender 01:38
5 Masurka 01:19
6 Skotsk 01:48
7 Pols 02:31
8 Gammel Vals 02:11
9 Bånsull fra Hitra 03:02
10 Lomsøyslåtten 02:19
13 Vals 01:44
14 Pols I B 02:33
15 Polka 01:39
16 Vals fra Stjørna 01:43
17 Masurka fra Stjørna 02:01
19 Bruranatta 01:41
20 Dåmen 01:41
21 Sprengforbi-slåtten 01:37
23 Hamborgar 01:44
26 Havella 02:02
27 3 Polsdanser 03:22
28 Bruremarsj fra Fosen 03:36
29 Huldrepols 02:37
30 Polka fra Osen 02:46

Utgivelsesdata

Ukjent Torill CD CD 2000