Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

White Night (2010)

Spor

1 Polonese 06:01
2 Gropen 01:57
3 Gjendines Bådnlåt 03:48
4 Jeg lagde mig så sildig 02:33
5 Jesus, din søte forening å smake 03:13
6 Nådigste Jesus + Jesus, styr du mine tankar 03:21
7 Margjit Hjukse, op. 48 08:07
8 Solbønn 03:49
9 Solistvals 03:59
10 Preludium 01:49
11 Liksang 02:06
12 Allsang 03:22
13 Duo 02:06
14 Responsorium 03:07
15 Fragment 03:04
16 Salme 01:34
17 Med Jesus vil eg fara 03:32
18 Bruremarsj fra Valsøyfjord/Aure 04:09

Utgivelsesdata

BIS SACD-1871 CD 2010