Revisjonshistorikk

Gjør endringer

When You Cut Into The Present (2015)

Album av Møster!
Utgitt 11. september 2015

Spor

1 Nebula and Red Giant
2 Bandha
3 The Future Leaks Out
4 Journey
5 Soundhouse Rumble

Utgivelsesdata

Hubro HUBROLP3565 Vinyl Norge 2015
Hubro HUBROCD2565 CD Norge 2015