Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Wanted (2011)

Album av Håkon Austbø

Wanted - Boulez· Carter · Schaathun - Innhold: Troisième sonate (1957) / Pierre Boulez. Night fantasies (1980) / Elliott Carter. Physis : for amplified piano and five digital harmonizers (1986/2003) ; Adagio and Allegro (1976/2010) / Asbjørn Schaathun Håkon Austbø, klaver Aurora: ACD5071

Wanted - Boulez· Carter · Schaathun - Innhold: Troisième sonate (1957) / Pierre Boulez. Night fantasies (1980) / Elliott Carter. Physis : for amplified piano and five digital harmonizers (1986/2003) ; Adagio and Allegro (1976/2010) / Asbjørn Schaathun Håkon Austbø, klaver Aurora: ACD5071

Spor

1 Troisième sonate. Formant 2 - Trope. Texte 01:03
2 Troisième sonate. Formant 2 - Trope. Parenthèse 02:38
3 Troisième sonate. Formant 2 - Trope. Glose 01:40
4 Troisième sonate. Formant 2 - Trope. Commentaire 02:43
5 Troisième sonate. Formant 3 - Constellation-miroir. Mélange blocs points 00:23
6 Troisième sonate. Formant 3 - Constellation-miroir. Points 3 01:51
7 Troisième sonate. Formant 3 - Constellation-miroir. Blocs II 03:31
8 Troisième sonate. Formant 3 - Constellation-miroir. Points 2 02:07
9 Troisième sonate. Formant 3 - Constellation-miroir. Blocs I 03:26
10 Troisième sonate. Formant 3 - Constellation-miroir. Points 1 00:37
11 Night Fantasies 22:56
12 Physis-for amplified piano and five digital harmonizers (1986/2003 03:08
13 Physis-for amplified piano and five digital harmonizers (1986/2003 02:18
14 Physis-for amplified piano and five digital harmonizers (1986/2003 02:24
15 Physis-for amplified piano and five digital harmonizers (1986/2003 01:34
16 Physis-for amplified piano and five digital harmonizers (1986/2003 02:40
17 Physis-for amplified piano and five digital harmonizers (1986/2003 02:16
18 Physis-for amplified piano and five digital harmonizers (1986/2003 01:48
19 Adagio and Allegro (1976/2010)-Adagio 03:05
20 Adagio and Allegro (1976/2010)-Allegro 03:20

Utgivelsesdata

Aurora ACD 5071 CD 2011