Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Waiting for That One Clear Moment (2010)

Album av Thomas Dybdahl

Spor

Utgivelsesdata

Mercury 273 833-2 CD 2010