Gjør endringer

Wagner - Siegfried (2002)

Spor

1 Siegfried: 1.sats 04:12
2 Siegfried: 2.sats 03:04
3 Siegfried: 3.sats 02:15
4 Siegfried: 4.sats 02:49
5 Siegfried: 5.sats 06:28
6 Siegfried: 6.sats 05:17
7 Siegfried: 7.sats 02:43
8 Siegfried: 8.sats 09:15
9 Siegfried: 9.sats 11:40
10 Siegfried: 10.sats 03:01
11 Siegfried: 11.sats 07:27
12 Siegfried: 12.sats 06:59
13 Siegfried: 13.sats 05:42

Utgivelsesdata

Naxos Historical 8.110212 (trip.alb, pl.2) CD 2002
Naxos Historical 8.110213 (trip.alb, pl.3) CD 2002
Naxos Historical 8.110211 (trip.alb, pl.1) CD 2002