Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vivaldi - Gloria (2004)

Spor

1 Kyrie, RV 587, g-moll: 1.sats 04:40
2 Kyrie, RV 587, g-moll: 2.sats 02:42
3 Kyrie, RV 587, g-moll: 3.sats 02:51
4 Longe mala, umbrae, terrores, RV 640 05:36
5 Gloria, RV 589, D-dur: 1.sats 02:37
6 Gloria, RV 589, D-dur: 2.sats 04:11
7 Gloria, RV 589, D-dur: 3.sats 02:24
8 Gloria, RV 589, D-dur: 4.sats 00:26
9 Gloria, RV 589, D-dur: 5.sats 01:09
10 Gloria, RV 589, D-dur: 6.sats 04:03
11 Gloria, RV 589, D-dur: 7.sats 02:29
12 Gloria, RV 589, D-dur: 8.sats 04:22
13 Gloria, RV 589, D-dur: 9.sats 01:09
14 Gloria, RV 589, D-dur: 10.sats 02:34
15 Gloria, RV 589, D-dur: 11.sats 00:53
16 Gloria, RV 589, D-dur: 12.sats 03:22
17 Konsert for trompet, obo, strykere og continuo, RV 781, D-dur: 1.sats 02:38
18 Konsert for trompet, obo, strykere og continuo, RV 781, D-dur: 2.sats 01:52
19 Konsert for trompet, obo, strykere og continuo, RV 781, D-dur: 3.sats 01:59

Utgivelsesdata

Kirkelig Kulturverksted FXCD 295 CD 2004