Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Viser fra Pendlerne (1973)

Album av Pendlergruppa

Viser fra Pendlerne ved skuespillere fra Nasjonalteatret i Oslo. Hadde oppsøkende teaterforestillinger med dette stykket. Helge Jordal og Nils Ole Oftebro hadde roller i dette stykket m.fl. Stykket var skrevet av Arnljot Eggen og det meste av musikken var av Finn Ludt.

Viser fra Pendlerne ved skuespillere fra Nasjonalteatret i Oslo. Hadde oppsøkende teaterforestillinger med dette stykket. Helge Jordal og Nils Ole Oftebro hadde roller i dette stykket m.fl. Stykket var skrevet av Arnljot Eggen og det meste av musikken var av Finn Ludt.

Spor

Utgivelsesdata

Samspill SAMS 731 LP 1973