Gjør endringer

Vind i seilå (2007)

Spor

1 Jeg kom i går fra langfart 02:34
2 Ancora Bar 03:33
3 Vind i seilå 02:51
4 Det går alltid båter tilbake 02:28
5 Han hadde seilt framføre mastå 03:09
6 Kom hjem 03:19
7 Flaskeskipet 02:49
8 Dåp og eksamen 02:44
9 Vi seiler for velstand og lykke 02:31
10 Det er det samme hvor jeg drar 02:50
11 Gamle Nordsjø 02:42
12 Brever i alle havner 02:32
13 Langt der ute 02:30

Utgivelsesdata

SørVest Distribusjon SVD 0701 CD 2007