Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Villttoo sää pää kÿlla mi (1990)

Singel av Trøste & Bære

Spor

Utgivelsesdata

Slagerfabrikken Norge 1990