Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vil du værra med mæ hjæm i natt (1996)

Singel av The Kids

Spor

1 Vil du værra med mæ hjæm i natt 04:25

Utgivelsesdata

Columbia Kid 1 CS 1996