Gjør endringer

Vi vil ikke ha mer krig (2006)

Singel av Manna

Spor

1 Vi vil ikke ha mer krig 04:17

Utgivelsesdata

Ukjent Smart Patrol (CD-R - Vi vil ikke ha mer krig - 2006) CS 2006