Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vi vil ikke ha (2011)

Spor

1 Vi vil ikke ha 01:59
2 Terrorist 01:07
3 Kåre Khomeini 01:17
4 Drita igjen 01:41
5 Hat er Livet (jeg er dømt til) 02:16
6 Hold deg fast 01:00
7 Tredje Riket 02:42
8 Louie, Louie 02:15

Utgivelsesdata

Stavanger-Mandal International Records SMIR 002 SG 2011