Gjør endringer

Vi tar gull (1992)

Spor

Utgivelsesdata

Norsk Kassettproduksjon Nksg 92601 SG 1992