Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vi som ikke har opplevd krigen (1996)

Album av Folk & Røvere

Spor

Utgivelsesdata

Sonet SCD 15100 CD 1996