Gjør endringer

Vi gjør'n til senter (1991)

Singel av Bjelleklang

Spor

1 Unni i fra Son 02:51

Utgivelsesdata

RCA Pb 45083 SG 1991