Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vi er på vei, vi kanke snu (2012)

Album av deLillos
Utgitt 14. september 2012

Spor

1 Nationaltheatret
2 Kypriotisk blindtarm blues
3 Lykkelig fyr
4 Jeg vil være primitiv
5 Bedre før
6 Hei, dumme flue
7 Tiden tar
8 Tapetser meg i gangen før du går
9 Om og om og om og om igjen
10 Disse dagene