Gjør endringer

Vi er kara frå bygda (2010)

Spor

1 Vi er kara i frå bygda 03:45

Utgivelsesdata

CD-R (CD-R - Vi er kara frå bygda - 2010) CS 2010