Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vi er alle i den samme båt (1966)

Singel av Vega Four

"Yellow Submarine" på norsk

"Yellow Submarine" på norsk

Spor

1 Vi er alle i den samme båt

Utgivelsesdata

Vinyl 1966