Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vest e Best / Smil (1974)

Singel av Ove Thue

Spor

1 Vest e Best
2 Smil

Utgivelsesdata

RCA YNPB 511 Vinyl 1974