Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vei-viser (1979)

Album av Stein Ove Berg

Spor

Utgivelsesdata

Talent TLS 4021 Vinyl Norge 1979