Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vegmerker (1990)

Spor

Utgivelsesdata

Pro Musica Pp 9022 LP 1990