Gjør endringer

Vegen og målet

Spor

Utgivelsesdata

Lynor 9411 CD