Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vazelina Bilopphøggers Maxi-medley (1984)

Spor

Utgivelsesdata

OPEL Rekords, Slagerfabrikken S12 45009 Vinyl 1984