Gjør endringer

Vårt Øye ser Mot Betlehem - Julesalmer av Svein Ellingsen (1995)

Spor

Utgivelsesdata

Lynor 9513 CD 1995