Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vårt Jerusalem / Jeg vil vandre tett ved deg

Singel av Aage Samuelsen

Spor

1 Vårt Jerusalem
2 Jeg vil vandre tett ved deg

Utgivelsesdata

Harmoni HS 198 Vinyl 0-00