Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Varsko Her! (1976)

Utgitt oktober 1976

Spor

1 Turnestev fra Trøndelag 01:15
2 Ståggån 03:26
3 Armoens Oljewester'n 03:38
4 Vår Egen Dialekt 04:20
5 Livet i Vømmølfjellgruva 03:28
6 No er mine Sommerdaga Endt 03:57
7 Jacob Vømmølbuens Levnedsløb 02:56
8 Hammerverket 02:45
9 Inspektør Øverland 03:51
10 Pendlerbrevet 04:05
11 Karrafesten 02:35
12 Jonassens Åpenbaring (9.4.1976) 03:43

Utgivelsesdata

Plateselskapet MAI MAI 7610 Vinyl 1976