Gjør endringer

Var ikkje der (2000)

Spor

1 Var ikkje der 05:00
2 Traff deg så tidlig 03:23

Utgivelsesdata

Edel Erep 107386/0107386 Erep CS 2000