Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vandringsvise / Pappas bånsull

Singel av Erik Bye

Noe av teksten i 'Pappas bånsull' '...snart får du tenner og hår...'

Noe av teksten i 'Pappas bånsull' '...snart får du tenner og hår...'

Spor

1 Vandringsvise
2 Pappas Bånsull

Utgivelsesdata

RONDO RNS 1006 Vinyl Norge 1958