Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Våkn opp og slå på dine strenger (1996)

Album av Dordi Bergheim

Spor

1 Vaagn op og slaa paa dine Strenge 03:27
2 Ak mon min vei 02:16
3 Blandt engles kor 02:10
4 Et lidet barn saa lysteligt 01:42
5 Mitt hjerte alltid vanker 02:33
6 Hvad er det godt at lande 01:20
8 Når mitt øye, trett av møye 02:03
9 Ro er sjelens beste skatt 01:15
10 Samtale mellom dordi bergheim og Knut buen 00:45
11 Kom, o kom, du aand som giver 01:33
12 Midt igiennem nød 02:09
13 Kringelhauk 01:14
14 Setervise 01:13
15 Kulokk 00:38
16 Eg ser deg ut for gluggjin 00:59
17 Bånsull 01:03
18 Kråkevisa 01:00
19 Springar 00:53
21 Katta og musa 00:51
22 Nu rinner solen opp 00:42
23 (Samtale) - Dordi fortel om edvard bræin og bruremarsj 02:17
24 Bruremarsj frå Valsøyfjord 00:47
26 Sjung hjerte 01:46
27 Barneregle 00:56
29 Reven lakka til bondens gård 00:27
30 Idag kommer budskap fra himmelens gud 02:09
31 Ak, hvor saligt det skal blive 01:26
32 Guds igienfødte levende Siæle 01:29
33 Det koster meer, end man fra først betænker 01:08
34 Jeg seer dig, søde Lam, at staae 03:05
36 O tænk, naar engang samles skal 01:39
37 Far her ud, urene aand 02:21
38 Hvad blev der liden tab paa tiden 01:29
39 Hjertens Jesu, i dit hjerte 02:24
40 Ak fader! lad dit ord, din aand 02:27
41 Samtale - dordi fortel om edvard bræin på dødslega 00:52
42 Song til nordmøre 03:01