Gjør endringer

Urettferdig (1991)

Singel av CC Cowboys

Spor

Utgivelsesdata

RCA Pb 44453 SG 1991