Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Uhørt - New Jordal Swingers Fan Klubb MC 1983 (1983)

Utgitt 1. desember 1983

Spor

Utgivelsesdata

1006 - New Jordal Swingers Fan Klubb NJS FK 04 Kassett 1983