Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tusseliten og Trippeliti (1996)

Tusseliten og Trippeliti - Barnetradisjon I Song, Spel og Soge

Tusseliten og Trippeliti - Barnetradisjon I Song, Spel og Soge

Spor

1 Kom heim Halvor skamson 01:13
2 Upp i li 00:59
3 Rukan krukan 01:58
4 Tusseliten og tusseladden 00:34
5 Gutten og mann 01:25
6 Kjeringa med staven 01:29
7 Talregle etter Tora Buen (herming etter Gulspurven) 00:08
8 Gutter og jenter (herming etter Låvesvala) 00:05
9 Da fuglene lærte å synge 01:18
10 Vipa sitter på gjerdet 00:49
11 Høna og hunden 01:09
12 Me rodde frå Moen til munkøya 00:15
13 Vesle-john (vesle-margit) 00:46
14 Katten og musi 01:10
15 Lova, lova line 01:18
16 Lars langelår 00:58
17 Det va' to trollegutar 02:09
18 Nordavinden, vestatrolle' 00:35
19 Nord og sud-gauk 00:12
20 Kvi ror du so fort? 00:20
21 Bånsull 01:22
22 Osten 01:30
23 Jeg er en liten undulat 00:25
24 Tvinne, tvinne snellegån 00:45
25 Epler og perer 00:58
26 E mine visur dei e so mange 00:27
27 Vent der e i viningskyrkjun 00:22
28 Lill lill lye 03:05
29 Kva heiter du jente i saueflokken 01:52
30 Vil du vite hvordan bonden 02:02
31 Båntullen til Gommo Buen 01:15
32 Ro, ro til fiskeskjer 00:41
33 Igleflaska 00:56
34 Tå og fingerregle 00:34
35 Erter, kjøtt og smør 00:18
36 Gullhøne, gull høne 00:11
37 Hente, brenne, knuse koke kaffien 00:45
38 Musi som hadde ete så lite 03:21
39 Bøkår-rennar + Må eg vera më-ë-ë 02:10
40 Dikkons krëtur gjeng på okkons jord 00:25
41 Musi i sylvkruset 03:08
42 Kjërringa på Hadeland 00:08
43 Hanen og høna 05:01
44 Stekte harar og gjødde svin 00:29
45 Kan 'kje du'n so kan vel eg'n 00:36
46 Ola trondson 01:04
47 Eg ruggar for en kavring 00:32
48 Heimefuglen 00:28
49 Hanen stend på stabburshella 00:15
50 Gamlestev frå telemark 01:16
51 Mann og kjerringa som skulle tel by'n 00:44
52 Å reven ruslar yve rise 02:06
53 Tor baggje 01:35
54 Te jondal og fri 00:54
55 Datt du ned, du 00:56
56 Sumarlauv og sale 00:57
57 Telebondesvend 01:22
58 Romlepotta 02:37
59 Imyljo jul og Kyndelsmesse 02:54

Utgivelsesdata

Buen Kulturverksted Bkcd 14 CD 1996