Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tung, tung politisk rock (1999)

Album av Black Debbath

Spor

1 Dagsorden 03:42
2 Problemer innad i Høyre
3 Reorganiser helsevesenet! 03:41
4 Kultur- og vitenskapsdepartementet, et departement med særdeles kort levetid 04:11
5 Ikke Tukl med Elgens habitat
6 Åpent brev til sporveisdirektøren 04:16
7 King Of Norway
8 Er fenomenet bokskred med å forringe litteraturens egenverdi og omdømme som sådan? 02:15
9 Gjør heller Fornebu om til suppestasjon 04:10
10 Legg operaen til Bøler samfunnshus! 06:03
11 Eventuelt 01:17

Utgivelsesdata

Duplex, Tylden & Co AS Gtdcd 6003 CD 1999