Gjør endringer

Trønderske Marsjer og Signaler (1996)

Spor

1 Luftvernartillerigruppe Trøndelags Defilermarsj 03:03
2 Trøndelag Flygeavdelings Signal 00:11
3 Trøndelag Dragonregiments Signal 00:09
4 Dragonregiment nr 3's Honnørmarsj 03:53
5 5. Disvisjons Skoles Signal 00:10
6 Sør-trøndelag Infanteriregiment nr 12's Signal 00:07
7 12Te Regiments Marsj 02:43
8 InfanterietsØvingsavdeling nr 3's Marsj 02:30
9 Nord-trøndelag Infanteriregiment nr 13's Signal 00:06
10 12De Regiment-marsch 02:15
11 Møre Infanteriregiment nr 11's Signal 00:06
12 Regimentsmarsch (gangar-søndmør) 01:32
13 Feltartilleriregiment nr 3's Signal 00:10
14 Trøndelag Ingeniørbataljons Signal 00:06
15 Honnørmarsch (nord-trøndelag) 01:57
16 Reveljemarsch (trønderske Motiver) 01:35
17 Melhuus-marschen (gammel Regimentsmarsch fra Trøndelagen) 02:02
18 To gamle Militærmarscher fra det Trondhjemske (1800-1820) 02:05
19 Krigermarsch (nord-trøndelagen) 02:17
20 Rosendalmarschen (sammenstillet af to gamle Motiver fra Trøndelagen) 02:57
21 Kavallerimarsch (trondhjem) 01:12
22 Ansjøns-marschen (trondhjem) 01:11
23 Honnørfanfare (gammelt Kavallerisignal) 00:39
24 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 24 01:10
25 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 25 00:09
26 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 26 00:09
27 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 27 00:10
28 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 28 00:04
29 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 29 00:35
30 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 30 00:06
31 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 31 00:03
32 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 32 00:05
33 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 33 00:03
34 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 34 00:04
35 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 35 00:18
36 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 36 00:05
37 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 37 00:17
38 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 38 00:06
39 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 39 00:05
40 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 40 00:02
41 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 41 00:05
42 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 42 00:05
43 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 43 00:16
44 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 44 00:35
45 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 45 00:04
46 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 46 00:29
47 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 47 00:10
48 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 48 00:11
49 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 49 01:06
50 27 Signaler for trompet til Militært Bruk: Spor 50 00:20

Utgivelsesdata

Ukjent Tmcd 9601 CD 1996