Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tommy & Gjængen

Egenprodusert kassett. Vokal innspilt i studio til Christian Schreiner.

Egenprodusert kassett. Vokal innspilt i studio til Christian Schreiner.