Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tømmerhogg-klem / Heisan og hopp mi jente (1966)

Singel av Ole Ellefsæter

Spor

1 Tømmerhogger-klem
2 Heisan og hopp mi jente

Utgivelsesdata

Vinyl 1966