Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tømmerhogg-klem / Heisan og hopp mi jente (1966)

Singel av Ole Ellefsæter

Spor

1 Tømmerhogger-klem
2 Heisan og hopp mi jente

Utgivelsesdata

Odeon ND 7448 Vinyl 1966