Revisjonshistorikk

Gjør endringer

To The Top (1987)

Album av Return

Platen ble utgitt først med tittelen 'To The Top'1987. - 'Sing Me A Song' med nytt omslag 1989. Innhold:Side 1:To the top-I should have known better-Take care of your woman-So many times-Caught in the middle. Side 2:Be good-Angel of de- light-Half a man-How can you tell-Sing me a song. .

Platen ble utgitt først med tittelen 'To The Top'1987. - 'Sing Me A Song' med nytt omslag 1989. Innhold:Side 1:To the top-I should have known better-Take care of your woman-So many times-Caught in the middle. Side 2:Be good-Angel of de- light-Half a man-How can you tell-Sing me a song. .

Spor

Utgivelsesdata

Crema CD 1989
Arco ARCD 1505 CD 1987