Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tipping & Trygd (2009)

Album av Vestlandsfanden

Spor

Utgivelsesdata

Rockfarm Records (Fono) RCD 0901 CD 2009