Gjør endringer

Tilbake og fram (2000)

Spor

1 Kyrie 1 04:11
2 Betlehem 03:12
3 Smuldrande liv 01:16
4 Kven ser vegen 03:39
5 Kyrie 2 04:12
6 Nytt er livet 02:17
7 Songen gjennom alle tider 03:55
8 Ein kokong av kjærleik 01:51
9 Det syng så vakre tonar 02:35
10 Min gud 02:36
11 Jesus møtte sine 01:43
12 Nye læresveinar 01:35
13 Treet i hagen 03:43
14 Den usynlege gjesten 03:09
15 Livsens brød 02:48
16 Syn meg dinåker 02:27
17 Han er 03:08

Utgivelsesdata

Lynor 0008 CD 2000