Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Til alle tider (2010)

Samlealbum av Skruk

Spor

1 Kyrie (Fra 'Skruk på nytt' 2002 04:09
2 Leid, milde ljos (Fra 'Dype, stille, sterke milde)n2006 04:31
3 Slipp mine fløyter fri (Fra "Slipp mine fløyter fri") 1990 04:10
4 Akk, mon min vei 03:04
5 This Train 02:31
6 Navnet Jesus blekner aldri 04:25
7 La den brenne 04:51
8 Didn't My Lord Deliver Daniel 02:43
9 Kvifor meg 03:14
10 I byens kapell 03:45
11 Fly 05:29
12 Guds kyrkje, syng 03:19
13 Mitt hjerte alltid vanker 05:50
14 Avskjedssong 06:14
15 Eg veit i himmerik ei borg 03:45
16 Gi dem lys 05:36

Utgivelsesdata

Kirkelig Kulturverksted FXCD 356 CD 2010