Gjør endringer

Tiende (1995)

Album av Poplin

Spor

1 Multiung 04:20
2 Silkenetter 05:21
3 Perfekt 07:08
4 Mal 03:34
5 12 år (en lærd hylles) 02:47
6 Livets dans 1900 05:25
7 Mysterium naturell 05:56
8 Søstrene secunda varer 06:35
9 Monogammel 12:22

Utgivelsesdata

ROMMET TOFTE Selskab Noxbc 9538010 CD 1995