Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Thora paa Rimol (2002)

Opera.

Opera.

Spor

Utgivelsesdata

Simax PSC 1230 (dob.alb, pl.2) CD 2002
Simax PSC 1230 (dob.alb, pl.1) CD 2002