Gjør endringer

Thomasevangeliet (2001)

Spor

1 Thomasevangeliet: Spor 1 03:33
2 Thomasevangeliet: Spor 2 06:32
3 Thomasevangeliet: Spor 3 04:13
4 Thomasevangeliet: Spor 4 04:51
5 Thomasevangeliet: Spor 5 05:26
6 Thomasevangeliet: Spor 6 07:15
7 Thomasevangeliet: Spor 7 09:06

Utgivelsesdata

Ukjent Borglund Forlag ISBN 82-91746-03-6 CD 2001
BERGEN DIGITAL STUDIO Bd 7014 CD 2001