Revisjonshistorikk

Gjør endringer

The Sweet Sunny North. vol. 2 (1996)

Spor

1 Prelud 02:20
2 Twenty Dollar Bill (Tjuge daler) 02:20
5 Train Song 02:33
26 The Bell March 04:40

Utgivelsesdata

Shanachie CD Europe 1996