Revisjonshistorikk

Gjør endringer

The Pilgrim (1998)

Album av Diverse artister

A Chinese Norwegian concert mass

A Chinese Norwegian concert mass

Spor

Utgivelsesdata

Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon Kbcd 001 (dob.alb, pl.1) CD 1998
Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon Kbcd 002 (dob.alb, pl.2) CD 1998