Revisjonshistorikk

Gjør endringer

The Pilgrim (1998)

Album av Diverse artister

A Chinese Norwegian concert mass

A Chinese Norwegian concert mass

Spor

1 The Pilgrim: Spor 1 07:57
2 The Pilgrim: Spor 2 00:50
3 The Pilgrim: Spor 3 01:10
4 The Pilgrim: Spor 4 01:54
5 The Pilgrim: Spor 5 00:22
6 The Pilgrim: Spor 6 07:02
7 The Pilgrim: Spor 7 01:54
8 The Pilgrim: Spor 8 02:55
9 The Pilgrim: Spor 9 00:12
10 The Pilgrim: Spor 10 04:26
11 The Pilgrim: Spor 11 00:53
12 The Pilgrim: Spor 12 03:23
13 The Pilgrim: Spor 13 01:04
14 The Pilgrim: Spor 14 03:19
15 The Pilgrim: Spor 15 03:21
16 The Pilgrim: Spor 16 04:05
17 The Pilgrim: Spor 17 03:40
18 The Pilgrim: Spor 18 00:20
19 The Pilgrim: Spor 19 03:37
20 The Pilgrim: Spor 20 04:00
21 The Pilgrim: Spor 21 00:34
22 The Pilgrim: Spor 22 03:03
23 The Pilgrim: Spor 23 02:06
24 The Pilgrim: Spor 24 00:37
25 The Pilgrim: Spor 25 03:05
26 The Pilgrim: Spor 26 03:37
27 The Pilgrim: Spor 27 00:21
28 The Pilgrim: Spor 28 01:39

Utgivelsesdata

Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon Kbcd 001 (dob.alb, pl.1) CD 1998
Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon Kbcd 002 (dob.alb, pl.2) CD 1998