Revisjonshistorikk

Gjør endringer

The Matriarch And The Wrong Kind Of Flowers (2012)

Album av Stian Westerhus
Utgitt 26. oktober 2012

Spor

1 Shine
2 The Matriarch
3 Silver Sparkle Attraction
4 Like Passing Rain Through 9 Lives
5 Unchained Sanity On Broken Rain
6 Forever Walking Forests
7 Kept On Shoulders
8 Guiding The Pain
9 The Wrong Kind Of Flowers

Utgivelsesdata

Rune Grammofon RCD2133 CD Norge 2012