Revisjonshistorikk

Gjør endringer

The Golden Age Of The Cornet (2006)

Innhold: The debutante / Herbert Lincoln Clarke. Slavische Fantasie / Carl Höhne. Ved Rondane / Edvard Grieg. Zelda / Percy Code. Nordische Fantasie / Theodor Hoch. Nordische Fantasie / Theodor Hoch. Sommerstemning / Oscar Borg. Hora Staccato / Grigoras Dinicu. Willow echoes / Frank Simon. Sæterjentens søndag / Ole Bull. Napoli / Herman Bellstedt. The bride of the waves / Herbert Lincoln Clarke

Innhold: The debutante / Herbert Lincoln Clarke. Slavische Fantasie / Carl Höhne. Ved Rondane / Edvard Grieg. Zelda / Percy Code. Nordische Fantasie / Theodor Hoch. Nordische Fantasie / Theodor Hoch. Sommerstemning / Oscar Borg. Hora Staccato / Grigoras Dinicu. Willow echoes / Frank Simon. Sæterjentens søndag / Ole Bull. Napoli / Herman Bellstedt. The bride of the waves / Herbert Lincoln Clarke

Spor

1 The debutante
2 Slavische Fantasie
3 Ved Rondane
4 Zelda / Percy Code
5 Nordische Fantasie / Theodor Hoch
6 Sommerstemning
7 Hora Staccato / Grigoras Dinicu
8 Willow echoes
9 Sæterjentens søndag
10 Napoli / Herman Bellstedt
11 The bride of the waves

Utgivelsesdata

BIS SACD-1598 CD 2006