Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

The Boy And The Sun (2015)

Album av Lionhorse
Utgitt 26. mai 2015

Spor

1 Surrender
2 The Butterfly E F F E C T
3 Penicillin for Love
4 Rainbow
5 Feather
6 Drum Man
7 Crazy Heart
8 No More
9 I Wish
10 Black/white
11 Talking Night
12 Little Planet

Utgivelsesdata

RhinoProd RPVIN018 Vinyl Norge 2015
RhinoProd RPCD018 CD Norge 2015