Gjør endringer

Ten Norwegian Short Stories (2005)

Album av Aage Kvalbein

Spor

1 Clamavi 11:08
2 Turr Brunn - Fugl I Perlemorskyene 09:33
3 Book of Songs III 06:28
4 Monologi, op. 45 06:21
5 Musikk for cello, op. 54 07:02
6 Musikk for cello 06:11
7 Sonate for cello nr. 1, op. 125 nr. 46 04:56
8 Kaprioler 05:53
9 Preludium for cello 04:05
10 Sonate for cello "sonata Elegica": 1.sats 03:35
11 Sonate for cello "sonata Elegica": 2.sats 03:37
12 Sonate for cello "sonata Elegica": 3.sats 03:36

Utgivelsesdata

Aurora ACD 5040 CD 2005